News

Keluarga Besar BKPBI Mengucapkan Turut Berduka Cita atas Wafatnya Bapak Wiro Parjan Ayahanda dari Y.M Nyana Suryanadi, Mahathera (Ketua Dewan Pakar BKPBI)

July 10, 2021